topp3

Vår verksamhet

Anders Förnegård, Göran Bodén och Thomas Welén
Anders Förnegård, Göran Bodén och Thomas Welén

Bodén mark & anläggning AB startades av Göran Bodén 1998. Under de första åren utfördes i huvudsak markarbeten, villagrunder och diverse servicearbeten.
Företaget har expanderat och inriktar sig idag främst på entreprenader inom anläggning och markarbeten. Företagets huvudsakliga arbetsområden är i Mälardalen. Vi heter därför idag Bodén mark & anläggning i Mälardalen AB och drivs av Anders Förnegård, Göran Bodén och Thomas Welén . Vi sysselsätter idag ca 30 personer.

Vi verkar i Mälardalen och erbjuder tjänster inom anläggnings- och markarbeten.

Vi utför kompletta mark- och anläggningsarbeten, från råmark till fullt färdig anläggning. Dessa är antigen kompletta uppdrag till byggherren direkt, eller också som en del av en större entreprenad.
Då vi verkar som underentreprenörer vid exempelvis husbyggnationer kan gränsdragning variera, men vi vill gärna ta ansvar för pålnings- och betongarbeten.
 
Exempel på arbeten som kan ingå i våra entreprenader:
Avverkning, schakt och terrasseringar, berghantering, ledningssystem för vatten, avlopp, el, fiber samt dagvattenhantering, fjärrvärme mm, marköverbyggnader, markstensbeläggningar, asfalt och grönytor.  
 
Vi har egen kompetens inom utsättning och inmätning samt maskinstyrning med tillhörande modellbyggande.


Bodén mark & anläggning i Mälardalen AB
Omformargatan 18C, 721 37 Västerås - Telefon: 021-81 11 50 / 021-81 11 51 - Fax: 021-81 11 55 - E-post: info@bodenmark.se