topp3

Vår verksamhet

Bodén mark & anläggning AB startades 1998 i Västerås. Företaget fick en bra start med mindre mark och servicearbeten. Företaget expanderade stadigt varje år i takt med att entreprenaderna blev fler och större. År 2013 bildades bolaget om, det blev fler delägare och det bytte namn till Bodén mark & anläggning i Mälardalen AB. Arbetsområdet utökades till att omfatta Bergslagen och norra Mälardalsregionen.  Idag arbetar ca 50 personer i våra projekt i Mälardalen .

Vi utför kompletta mark- och anläggningsarbeten, från råmark till fullt färdig anläggning. Entreprenader utförs i nära samverkan med våra beställare.  Beställarens behov och förväntningar är en viktig del i våra åttaganden. Den kvalitet vi ger kunderna är ett mått på våra prestationer och den genomsyrar hela vår verksamhet.

Exempel på arbeten som kan ingå i våra entreprenader är allt från avverkning, schakt och terrasseringar, berghantering, ledningssystem för vatten och avlopp, el, fiber och fjärrvärme till finplanering  med marksten, asfalt, grönytor och park- och lekutrustning.  Våra åttaganden kan även omfatta grundläggningsarbeten och betonggjutningar för grundplattor.
 
Vi har egen kompetens inom utsättning och inmätning samt maskinstyrning med tillhörande volymberäkning.


Bodén mark & anläggning i Mälardalen AB
Omformargatan 18C, 721 37 Västerås - Telefon: 021-81 11 50 - E-post: info@bodenmark.se