topp3

referensprojekt

Här visar vi några av de uppdrag vi slutfört. Smått som stort. Ordinärt och lite mer speciellt.
 

Kv. Sigurd 7,  Västerås

Projektstart: Augusti 2016
Beräknad sluttid: Maj 2018
Beställare: Aros Bygg & Förvaltning 
Arbetsledare: Kim Persson

Grundläggningsarbeten för nybyggnation av hotell och kontor på Sigurdsområdet vid järnvägsstationen,  Västerås C

loading...

Markörgatan, Västerås

Projektstart: November 2016
Beräknad sluttid: Maj 2018
Beställare: Peab
Arbetsledare: Pontus Lundvall

Vi dränerar om och grundisolerar 5 st hyreshus. Bygger nya sopstationer samt finplanerar och förnyar gemensam lekpark och gårdsytor.  

Ackumulatortank, Västerås

Projektstart: Maj 2017
Beräknad sluttid: Januari 2018
Byggherre: Mälarenergi
Uppdragsgivare: Peab Sverige AB
Arbetsledare: Anders Förnegård

Kompletta schaktningns- och återfyllningsarbeten för fundament inkl dränering och kompettering av asfalt för en ny ackumulatortank för Mälarenergi.

Kv Stomnätet, Skälby,   Västerås

Projektstart: April 2017
Beräknad sluttid: November 2017
Beställare: Flexator
Arbetsledare: Göran Bodén

Mark- och grundläggningsarbeten inför nybyggation av förskola.

Brunna Truckcenter, Upplands Bro

Projektstart: April 2016
Beräknad sluttid: Sept 2017
Beställare: Byggmäster AB
Arbetsledare: Thomas Welén

Totalentreprenad innefattande en ny anläggning med tre huskroppar kopplat till tunga fordron. Totalt ca 20 000 kvm mark som skall färdigställas och byggnationen består av 2 st industrihus, 1 st tvätthall för lastbilar och 1 st tankstation.

Kv. Sigurd 7, VA-servis,   Västerås

Projektstart: Mars 2017
Beräknad sluttid: Sept 2017
Beställare: Mälarenergi AB
Arbetsledare: Kim Persson

Nybyggnation av VA-ledningar och fjärrkyleledningar till fastigheten Sigurd 7. Ledningssträcka 100 m

Skästa Hage, etapp 3,   Västerås

Projektstart: Mars 2017
Beräknad sluttid: September 2017
Beställare: Johnny Börjesson
Arbetsledare:Pontus Lundvall

Arbeten inför etapp 3 av ett nytt villaområde med nyproduktion av vägar och ledningar för  vatten och avlopp med pumpstation samt ledningar för el- och belysningsserviser och fiber.

S-huset, Nordanby Äng
​Västerås


Projektstart: November 2015
Beräknad sluttid: Våren 2017
Beställare: HMB Construction AB
Arbetsledare: Thomas Welén

​Grundarbeten och finplanering till nybyggnation av 65 st lägenheter

Kv. Röset
Gäddeholm,  Västerås


Projektstart: Juli 2016
Beräknad sluttid: Juni 2017
Beställare: Mälarvillan
Arbetsledare: Anders Förnegård/Hasse Larsson

Avverkning, mark- och grundläggningsarbeten till 10 villor på Rösetvägen.

YT 12, Kjula

Projektstart: Maj 2016
Beräknad sluttid: April 2017
Beställare: SEVAB nät AB / Linjemontage
Arbetsledare: Erik Johansson

Ny infartsväg till station YT12 samt mark- och betongarbeten för nybyggnad av transformatorfundament, kontrollbyggnad och apparatfundament.

BT 31, Köping

Projektstart: November 2015
Beräknad sluttid: Maj 2017
Beställare: Infratek/Mälarenergi
Arbetsledare: Göran Bodén

Renovering samt nybyggnad av transformatorfundament. Nya apparatfundament. Ny- och ombyggnad av transportvägar inom området samt områdesskydd.

loading...

Bredsandsskogen etapp 5, Enköping

Projektstart: Maj 2016
Beräknad sluttid: December 2016
Beställare: Bredsands Framtidsboende
Arbetsledare: Pontus Lundvall

Nyproduktion av gator inkl. ledningar för VA, fjärrvärme, el och tele för nytt tomtområde.

Transformatorstation
Rosendal Uppsala


Projektstart: September 2014
Beräknad sluttid: December 2016
Beställare: Infratek Sverige AB
Arbetsledare: Thomas Welén

Mark och betongarbeten för nybyggnation av transformatorstation.

Båghuset
​Uppsala


Projektstart: Januari 2015
Beräknad sluttid: September 2017
Beställare: Peab Sverige AB
Arbetsledare: Thomas Welén

Grundarbeten och finplanering till nybyggnation av 100 st lägenheter i Stenhagen

Skästa Hage, etapp 2,   Västerås

Projektstart: Februari 2016
Beräknad sluttid: Juni 2016
Beställare: Johnny Börjesson
Arbetsledare: Hasse Larsson

Arbeten inför nytt villaområde med nyproduktion av vägar och ledningar för  vatten och avlopp med pumpstation samt ledningar för el- och belysningsserviser och fiber.

Djursjukhuset, Strömsholm, Västerås

Projektstart: Oktober 2015
Beräknad sluttid: Juli 2016
Beställare: Byggsvängen
Arbetsledare: Hasse Larsson

Grundläggning för utbyggnad av hästsjukhusets operationsavdelning samt utv. spill och dagvattensystem. Senare i projektet ska vi göra hårdgjorda ytor, gräsytor, dikning samt belysningskablar och fundament till dessa.

Båthus Lövudden, Västerås

Projektstart: Januari 2016
Beräknad sluttid: Augusti 2016
Beställare: Fastighets AB Johannisberg
Arbetsledare: Erik Johansson

Mark- och betongarbeten för nybyggnad av båthus innehållande båtbutik, förvaring och verkstad.

Skälbyskolan, Västerås

Projektstart: Juni 2016
Beräknad sluttid: September 2016
Beställare: CKF Fastigheter AB/Totalbyggen i Västerås AB
Arbetsledare: Göran Bodén

Återställning och finplanering efter tillbyggnad av Skälbyskolan.

loading...

Bredsandsskogen,  Etapp 4
Enköping


Projektstart: September 2015
Beräknad sluttid: Sommaren 2016
Beställare: Bredsands Framtidsboende
Arbetsledare: Pontus Lundvall

Nyproduktion av gator och ledningar för VA, fjärrvärme, el och tele. Uppfyllning av vissa framtida tomter enligt ritningar.

Netto, Surahammar

Projektstart: Mars 2016
Beräknad sluttid: Juni/Juli 2016
Beställare: Netto/GBJ Bygg AB
Arbetsledare: Göran Bodén

Mark och grundläggande arbeten för nybyggnation av Nettobutik i Surahammar.

Bro Galopp, Önsta, Upplands-Bro
Vi är nu inne på slutspurten och projektets två sista veckor..

Projektstart: Mars 2016
Beräknad sluttid: Maj/Juni 2016
Beställare: Svensk Galopp
Arbetsledare: Anders Förnegård

Svensk Galopp bygger en ny galoppbana där Bodén gör finplaneringsarbeten inklusive dagvattenledningar och belysning runt läktarbyggnaderna på galoppbanan.

loading...

Haga Äng, Enköping

Projektstart: Februari 2015
Beräknad sluttid: Juni 2016
Beställare: Munken Bygg AB, totalentreprenad
Arbetsledare: Pontus Lundvall

​Nybyggnation av en gata med 8 st parhus. Vi utför mark- och grundläggningsarbeten fram till gjuten platta samt VA  och elledningar till dem.

loading...

Kv. Kallskänkan
​Västerås


Projektstart: September 2015
Beräknad sluttid: Juni 2016
Beställare: Mälarbygg
Arbetsledare: Göran Bodén

​Mark- och grundläggningsarbeten för nybyggnad av speditionslokal till Björkmans Transport

loading...

Skalden, Västerås

Projektstart: Mars 2015
Beräknad sluttid: Juni 2016
Beställare: Ikano/Aros Bygg & Förvaltning AB
Arbetsledare: Göran Bodén

​Mark- och grundläggningsarbeten för nybyggnad av 2 st bostadshus.
 

loading...

Näs Kraftstation
Näs


Projektstart: Januari 2015
Beräknad sluttid: November 2015
Beställare: Linjemontage/Vattenfall

Grundläggnig och gjutning av grundbottenplatta för nybyggnad av transformatorstation samt dagvattenledningar, kabelschakter och hårdgjorda ytor

M4 Transformatorstation
Kolbäck


Projektstart: September 2014
Beräknad sluttid: Oktober 2015
Beställare: Linjemontage AB/Mälarenergi

Mark och betongarbeten för ombyggnad av transformatorstation och mottagningsbyggnad.

K7 Cementgjuteriet
Uppsala


Projektstart: Oktober 2013
Beräknad sluttid: Augusti 2015
Beställare: Peab Sverige AB

Schakt och grundläggning för ett nytt bostadskvarter samt finplanering
av takterrass.

Transformatorstation
Stenby Västerås


Projektstart: September 2013
Beräknad sluttid: Augusti 2015
Beställare: Newsec AB / Infratek AB

Om och tillbyggnad av befintlig transformatorstation samt schakt och borrning under järnväg för ny högspänningsmatning.
 

loading...

Kv Rädisan Hammarbacksvägen
Västerås 


Projektstart: Augusti 2014
Beräknad sluttid: Maj 2015
Beställare: Aros Bygg & Förvaltning

Exploatering av tomtmark för ett gruppboende.
 

loading...

Ramnäs Bruk
Västerås


Projektstart: Februari 2014
Beräknad sluttid: Juni 2015
Beställare: Ramnäs Bruk

Tillbyggnad för 2 st nya härdugnar till kättingfabriken, nybyggnad av LNG-station samt nybyggnad kylvattenanläggning till härdugnar.
 

Himlahöjdens Lekplats, Västerås
Utförandetid: Augusti 2013- December 2014
Beställare: Västerås Stad

Uppförande av ny lekplats på Vetterslund. Lekplatsen har sagotema och entreprenaden innehöll omfattade montage av lekutrustning.

loading...

Smågatstenssättningar, staket etc villatomter, Västerås
 

loading...


Bodén mark & anläggning i Mälardalen AB
Omformargatan 18C, 721 37 Västerås - Telefon: 021-81 11 50 / 021-81 11 51 - Fax: 021-81 11 55 - E-post: info@bodenmark.se