topp3

referensprojekt

Här visar vi några av de uppdrag vi slutfört. Smått som stort. Ordinärt och lite mer speciellt.
 

Kv Stomnätet, Skälby,   Västerås

Projektstart: April 2017
Beräknad sluttid: November 2017
Beställare: Flexator
Arbetsledare: Göran Bodén

Mark- och grundläggningsarbeten inför nybyggation av förskola.

Brunna Truckcenter, Upplands Bro

Projektstart: April 2016
Beräknad sluttid: Sept 2017
Beställare: Byggmäster AB
Arbetsledare: Thomas Welén

Totalentreprenad innefattande en ny anläggning med tre huskroppar kopplat till tunga fordron. Totalt ca 20 000 kvm mark som skall färdigställas och byggnationen består av 2 st industrihus, 1 st tvätthall för lastbilar och 1 st tankstation.

Kv. Sigurd 7, VA-servis,   Västerås

Projektstart: Mars 2017
Beräknad sluttid: Sept 2017
Beställare: Mälarenergi AB
Arbetsledare: Kim Persson

Nybyggnation av VA-ledningar och fjärrkyleledningar till fastigheten Sigurd 7. Ledningssträcka 100 m

Skästa Hage, etapp 3,   Västerås

Projektstart: Mars 2017
Beräknad sluttid: September 2017
Beställare: Johnny Börjesson
Arbetsledare:Pontus Lundvall

Arbeten inför etapp 3 av ett nytt villaområde med nyproduktion av vägar och ledningar för  vatten och avlopp med pumpstation samt ledningar för el- och belysningsserviser och fiber.

S-huset, Nordanby Äng
​Västerås


Projektstart: November 2015
Beräknad sluttid: Våren 2017
Beställare: HMB Construction AB
Arbetsledare: Thomas Welén

​Grundarbeten och finplanering till nybyggnation av 65 st lägenheter

Kv. Röset
Gäddeholm,  Västerås


Projektstart: Juli 2016
Beräknad sluttid: Juni 2017
Beställare: Mälarvillan
Arbetsledare: Anders Förnegård/Hasse Larsson

Avverkning, mark- och grundläggningsarbeten till 10 villor på Rösetvägen.

YT 12, Kjula

Projektstart: Maj 2016
Beräknad sluttid: April 2017
Beställare: SEVAB nät AB / Linjemontage
Arbetsledare: Erik Johansson

Ny infartsväg till station YT12 samt mark- och betongarbeten för nybyggnad av transformatorfundament, kontrollbyggnad och apparatfundament.

BT 31, Köping

Projektstart: November 2015
Beräknad sluttid: Maj 2017
Beställare: Infratek/Mälarenergi
Arbetsledare: Göran Bodén

Renovering samt nybyggnad av transformatorfundament. Nya apparatfundament. Ny- och ombyggnad av transportvägar inom området samt områdesskydd.

CIMG5584 CIMG5585 CIMG5772 CIMG5782

Bredsandsskogen etapp 5, Enköping

Projektstart: Maj 2016
Beräknad sluttid: December 2016
Beställare: Bredsands Framtidsboende
Arbetsledare: Pontus Lundvall

Nyproduktion av gator inkl. ledningar för VA, fjärrvärme, el och tele för nytt tomtområde.

Transformatorstation
Rosendal Uppsala


Projektstart: September 2014
Beräknad sluttid: December 2016
Beställare: Infratek Sverige AB
Arbetsledare: Thomas Welén

Mark och betongarbeten för nybyggnation av transformatorstation.

Båghuset
​Uppsala


Projektstart: Januari 2015
Beräknad sluttid: September 2017
Beställare: Peab Sverige AB
Arbetsledare: Thomas Welén

Grundarbeten och finplanering till nybyggnation av 100 st lägenheter i Stenhagen

Skästa Hage, etapp 2,   Västerås

Projektstart: Februari 2016
Beräknad sluttid: Juni 2016
Beställare: Johnny Börjesson
Arbetsledare: Hasse Larsson

Arbeten inför nytt villaområde med nyproduktion av vägar och ledningar för  vatten och avlopp med pumpstation samt ledningar för el- och belysningsserviser och fiber.

Djursjukhuset, Strömsholm, Västerås

Projektstart: Oktober 2015
Beräknad sluttid: Juli 2016
Beställare: Byggsvängen
Arbetsledare: Hasse Larsson

Grundläggning för utbyggnad av hästsjukhusets operationsavdelning samt utv. spill och dagvattensystem. Senare i projektet ska vi göra hårdgjorda ytor, gräsytor, dikning samt belysningskablar och fundament till dessa.

Båthus Lövudden, Västerås

Projektstart: Januari 2016
Beräknad sluttid: Augusti 2016
Beställare: Fastighets AB Johannisberg
Arbetsledare: Erik Johansson

Mark- och betongarbeten för nybyggnad av båthus innehållande båtbutik, förvaring och verkstad.

Skälbyskolan, Västerås

Projektstart: Juni 2016
Beräknad sluttid: September 2016
Beställare: CKF Fastigheter AB/Totalbyggen i Västerås AB
Arbetsledare: Göran Bodén

Återställning och finplanering efter tillbyggnad av Skälbyskolan.

CIMG5738 CIMG5739 CIMG5741 CIMG5844

Bredsandsskogen,  Etapp 4
Enköping


Projektstart: September 2015
Beräknad sluttid: Sommaren 2016
Beställare: Bredsands Framtidsboende
Arbetsledare: Pontus Lundvall

Nyproduktion av gator och ledningar för VA, fjärrvärme, el och tele. Uppfyllning av vissa framtida tomter enligt ritningar.

Netto, Surahammar

Projektstart: Mars 2016
Beräknad sluttid: Juni/Juli 2016
Beställare: Netto/GBJ Bygg AB
Arbetsledare: Göran Bodén

Mark och grundläggande arbeten för nybyggnation av Nettobutik i Surahammar.

Bro Galopp, Önsta, Upplands-Bro
Vi är nu inne på slutspurten och projektets två sista veckor..

Projektstart: Mars 2016
Beräknad sluttid: Maj/Juni 2016
Beställare: Svensk Galopp
Arbetsledare: Anders Förnegård

Svensk Galopp bygger en ny galoppbana där Bodén gör finplaneringsarbeten inklusive dagvattenledningar och belysning runt läktarbyggnaderna på galoppbanan.

IMG_8189 IMG_8185 IMG_8191 IMG_8194 IMG_8199

Haga Äng, Enköping

Projektstart: Februari 2015
Beräknad sluttid: Juni 2016
Beställare: Munken Bygg AB, totalentreprenad
Arbetsledare: Pontus Lundvall

​Nybyggnation av en gata med 8 st parhus. Vi utför mark- och grundläggningsarbeten fram till gjuten platta samt VA  och elledningar till dem.

P3230225 P5260079 P6050100 P6160072 P6160073 P6160076 P6160077 P6160087

Kv. Kallskänkan
​Västerås


Projektstart: September 2015
Beräknad sluttid: Juni 2016
Beställare: Mälarbygg
Arbetsledare: Göran Bodén

​Mark- och grundläggningsarbeten för nybyggnad av speditionslokal till Björkmans Transport

CIMG5580 CIMG5581 Kallskänkan

Skalden, Västerås

Projektstart: Mars 2015
Beräknad sluttid: Juni 2016
Beställare: Ikano/Aros Bygg & Förvaltning AB
Arbetsledare: Göran Bodén

​Mark- och grundläggningsarbeten för nybyggnad av 2 st bostadshus.
 

CIMG5565 CIMG5566 CIMG5756 CIMG5757

Näs Kraftstation
Näs


Projektstart: Januari 2015
Beräknad sluttid: November 2015
Beställare: Linjemontage/Vattenfall

Grundläggnig och gjutning av grundbottenplatta för nybyggnad av transformatorstation samt dagvattenledningar, kabelschakter och hårdgjorda ytor

M4 Transformatorstation
Kolbäck


Projektstart: September 2014
Beräknad sluttid: Oktober 2015
Beställare: Linjemontage AB/Mälarenergi

Mark och betongarbeten för ombyggnad av transformatorstation och mottagningsbyggnad.

K7 Cementgjuteriet
Uppsala


Projektstart: Oktober 2013
Beräknad sluttid: Augusti 2015
Beställare: Peab Sverige AB

Schakt och grundläggning för ett nytt bostadskvarter samt finplanering
av takterrass.

Transformatorstation
Stenby Västerås


Projektstart: September 2013
Beräknad sluttid: Augusti 2015
Beställare: Newsec AB / Infratek AB

Om och tillbyggnad av befintlig transformatorstation samt schakt och borrning under järnväg för ny högspänningsmatning.
 

ÄT223 ÄT223

Kv Rädisan Hammarbacksvägen
Västerås 


Projektstart: Augusti 2014
Beräknad sluttid: Maj 2015
Beställare: Aros Bygg & Förvaltning

Exploatering av tomtmark för ett gruppboende.
 

Rädisan 1 Rädisan

Ramnäs Bruk
Västerås


Projektstart: Februari 2014
Beräknad sluttid: Juni 2015
Beställare: Ramnäs Bruk

Tillbyggnad för 2 st nya härdugnar till kättingfabriken, nybyggnad av LNG-station samt nybyggnad kylvattenanläggning till härdugnar.
 

Himlahöjdens Lekplats, Västerås
Utförandetid: Augusti 2013- December 2014
Beställare: Västerås Stad

Uppförande av ny lekplats på Vetterslund. Lekplatsen har sagotema och entreprenaden innehöll omfattade montage av lekutrustning.

Drake Lekplats med barn Tom lekplats

Smågatstenssättningar, staket etc villatomter, Västerås
 

CIMG5588 CIMG5605 CIMG5606 CIMG5779 CIMG5780


Bodén mark & anläggning i Mälardalen AB
Omformargatan 18C, 721 37 Västerås - Telefon: 021-81 11 50 / 021-81 11 51 - Fax: 021-81 11 55 - E-post: info@bodenmark.se