topp3

Pågående Projekt

Några av de projekt som pågår nu eller nyligen har avslutats framgår nedan.
Som synes så är spännvidden på det vi erbjuder stor så räkna med att vi besitter kunskap
inom de flesta förekommande moment.

ICA Grytan, Västerås

Projektstart: Januari 2018
Beräknad sluttid: December 2018
Byggherre: ICA Fastigheter AB
Uppdragsgivare: Aros Bygg & Förvaltning AB
Arbetsledare: Rickard Nilsson

På detta projekt utför vi mark- och anläggningsarbeten för en utbyggnad av ICA Grytans butik som samtidigt övergår att bli Västerås enda Kvantumbutik.

Jällaskolan, Uppsala

Projektstart: November 2017
Beräknad sluttid: Maj 2019
Byggherre: Uppsala Skolfastigheter AB
Uppdragsgivare: Peab Sverige AB, Uppsala
Arbetsledare: Mattias Eriksson

På detta projekt utför vi mark- och anläggningsarbeten för grundläggning av ny skola i Jälla straxt utanför Uppsala. Den inriktar sig till praktiska gymnasieprogram.
Vi utför även omfattande losshållning av berg samt VA och finplanering av området.

Kv. ABB Lab, Västerås

Projektstart: November 2017
Beräknad sluttid: December 2018
Uppdragsgivare: Aros Bygg & Förvaltning AB/ABB Substations AB
Arbetsledare: Kim Persson

Entreprenaden utförs med två uppdragsgivare. Vi utför mark och VA arbeten för en nybyggnad av ett lågspänningslab samt mark- och betongarbeten för nybyggnad av transformatorfundament.

Kv. Voltmätaren, Västerås

Projektstart: November 2017
Beräknad sluttid: November 2018
Uppdragsgivare: Voltmätaren AB
Arbetsledare: Göran Bodén

Mark och betongarbeten för nybyggnad av industrilokal. Vi kommer även göra finplanering
 

Kv. Majoren, Västerås

Projektstart: Oktober 2017
Beräknad sluttid: Oktober 2018
Uppdragsgivare: Byggessen
Arbetsledare: Rickard Nilsson

Mark och grundläggningsarbeten för uppförande av nytt kontorshus. I entreprenaden ingår även finplanering av området.

Kv. Magnetfältet, Västerås

Projektstart: Oktober 2017
Beräknad sluttid: Oktober 2018
Uppdragsgivare: Byggmäster
Arbetsledare: Kim Persson

Projektering och genomförande av mark och grundläggningsarbeten för Byggmästers nya kontor.
 

Kv. Fröholmen, Västerås

Projektstart: Oktober 2017
Beräknad sluttid: Oktober 2018
Uppdragsgivare: Privatperson
Arbetsledare: Kim Persson

Mark- och grundläggningsarbeten inkl. vatten och avlopp  för nyproduktion av villa.
 

Kv. Sågen, Västerås

Projektstart: Oktober 2017
Beräknad sluttid: December 2018
Uppdragsgivare: Aros Bygg & Förvalting AB
Arbetsledare: Kim Persson

Ombyggnad av fd postterminal till kontroslokaler.
 

Kungsljuset 2, Västerås

Projektstart: juli 2017
Beräknad sluttid: December 2020 
Byggherre: HSB/Bostjärnan
Uppdragsgivare: HMB/Aros Bygg & Förvaltning AB
Arbetsledare: Pontus Lundvall

På Gideonsberg utför vi mark-, lednings- och grundläggningsarbeten för totalt 14 punkthus och ett underjordiskt garage. Två av husen byggs åt Bostjärnan av Aros Bygg & Förvaltning och övriga byggs åt HSB av HMB Construction AB.

Bäcklösa etapp 2, Uppsala

Projektstart: juli 2017
Beräknad sluttid: December 2020 
Uppdragsgivare: Peab Sverige AB
Arbetsledare: Thomas Welén

Nyproduktion av vägar och ledningar för  vatten och avlopp samt grundarbeten och finplanering  för nybyggnationer av lägenheter i södra Uppsala

Kv. Stenåldern, Västerås

Projektstart: Juni 2017
Beräknad sluttid: Augusti 2018
Uppdragsgivare: Nybyggar´n
Arbetsledare: Kim Persson

Vi utför mark- och anläggningsarbeten för en ny lokal till Bjurhovda fritidsgård. Vi kommer också avsluta med finplanering av marken.

Ackumulatortank, Västerås

Projektstart: Maj 2017
Beräknad sluttid: Januari 2018
Byggherre: Mälarenergi
Uppdragsgivare: Peab Sverige AB
Arbetsledare: Anders Förnegård

Kompletta schaktningns- och återfyllningsarbeten för fundament inkl dränering och kompettering av asfalt för en ny ackumulatortank för Mälarenergi.

Koppartorget TRE, Västerås

Projektstart: maj 2017
Beräknad sluttid: December 2018 
Beställare: Castellum Mitt AB
Arbetsledare: Kim Persson

Vi utför mark- och anläggningsarbeten för grundläggning till Koppartorget TRE. Vi utför även finplanerings och iordningsställande av grönområden vid inflytt. Se länk för mer info kring projektet
https://www.castellum.se/vara-projekt/koppartorget-tre-vasteras/

Kv Viveln 1, Västerås

Projektstart: April 2017
Beräknad sluttid: Maj 2018
Beställare: Aros Bygg
Arbetsledare: Kim Persson

Mark- och grundläggningsarbeten inför nybyggnation av kontor och gym.

Transformatorstation,   Dala-Floda

Projektstart: April 2017
Beräknad sluttid: December 2017
Beställare: ELTEL Networks TE AB
Arbetsledare: Göran Bodén

Mark- och grundläggningsarbeten inför ombyggnad av transformatorstation Dala-Floda.

YT Rallsta,   Hallstahammar

Projektstart: Mars 2017
Beräknad sluttid: April 2018
Beställare: Infratek
Arbetsledare: Göran Bodén

Om- och nybyggnad av transformatorstaion/ställverk.

Markörgatan, Västerås

Projektstart: November 2016
Beräknad sluttid: Maj 2018
Beställare: Peab
Arbetsledare: Pontus Lundvall

Vi dränerar om och grundisolerar 5 st hyreshus. Bygger nya sopstationer samt finplanerar och förnyar gemensam lekpark och gårdsytor.  

Kv. Sigurd 7,  Västerås

Projektstart: Augusti 2016
Beräknad sluttid: Maj 2018
Beställare: Aros Bygg & Förvaltning 
Arbetsledare: Kim Persson

Grundläggningsarbeten för nybyggnation av hotell och kontor på Sigurdsområdet vid järnvägsstationen,  Västerås C

Kv Gjutformen, Uppsala

Projektstart: Mars 2016
Beräknad sluttid: Juli 2018
Beställare: Uppsalahem/Skanska
Arbetsledare: Mattias Eriksson

Uppsalahem AB ska uppföra ca 200 lägenheter inom kvarteret Gjutformen i Uppsalas nordvästra stadsdelar där Bodén gör provisoriska vägar under byggtiden. Vårt uppdrag är schakt- och grundläggande markarbeten för husen samt finplaneringen.

Östra Bäcklösa, Uppsala

Projektstart: Januari 2016
Beräknad sluttid: Juni 2018
Beställare: Uppsalahem/PEAB
Arbetsledare: Thomas Welén

Nyproduktion av vägar och ledningar för  vatten och avlopp samt grundarbeten och finplanering  för nybyggnationer av 224 st  hyresrätter åt Uppsalahem.


Bodén mark & anläggning i Mälardalen AB
Omformargatan 18C, 721 37 Västerås - Telefon: 021-81 11 50 / 021-81 11 51 - Fax: 021-81 11 55 - E-post: info@bodenmark.se