topp3

Pågående Projekt

Några av de projekt som pågår nu eller nyligen har avslutats framgår nedan.
Som synes så är spännvidden på det vi erbjuder stor så räkna med att vi besitter kunskap
inom de flesta förekommande moment.

Rönnbyskolan,  Västerås

Projektstart: Juli 2019
Beräknad sluttid: Juni 2020
Byggherre: Västerås Stad 
Uppdragsgivare: Nybyggar'n i Västerås AB
Platschef: Kim Persosn

Om- och tillbyggnads arbeten skall göras på Rönnbyskolan. Vår entreprenad innefattar rivningsarbeten, schakter, fyllningar, överbyggander och finplanering m växter och utrustning. 

Rosendal, Finplanering Uppsala

Projektstart: Juni 2019
Beräknad sluttid: Nov 2019
Byggherre: Skandia Fastigheter AB
Uppdragsgivare: Gärahovs Bygg AB
Platschef: Thomas Welén

Finplaneringsentreprenad åt Gärahovs Bygg AB I Rosendal i Uppsala. Samtliga markarbeten på tre etapper för totalt 157 lägenheter. 

Vafab Biogas, Västerås
Projektstart: Juni 2019
Beräknad sluttid: Augusti 2019
Byggherre: Vafab Miljö Kommunalförund
Uppdragsgivare: Dieffenbacher
Platschef: Thomas Welen
Arbetsledare: Fredric Persson

Vi utför mark- och anläggningsarbeten vid biogasanläggningen på Gryta avfallsanläggning. Byggvägar, omledning av dike, flytt av jordvall samt urschaktning och återfyllning för framtida byggnad. Hårdgjorda ytor och anläggande av fundament för en ny suspensionstank och rötkammare.

Tunboskolan, Kolbäck

Projektstart: Februari 2019
Beräknad sluttid: Augusti 2019
Byggherre: Hallstahammars Kommun
Uppdragsgivare: Aros Bygg & förvaltning AB
Platschef: Rickard Nilsson
Arbetsledare: Mikael Högback

Nybyggnation av utbyggnad av skola i Kolbäck. Vi utför där mark- och anläggningsarbeten som innefattar  VA, dränering, värme, el- och tele. Finplanering av lekplats och grönområden.

Örsundsbro förskola, Örsundsbro

Projektstart: November 2018
Beräknad sluttid: Januari 2020
Byggherre: Enköpings Kommun
Uppdragsgivare: Veidekke Entreprenad AB
Platschef: Mattias Eriksson
Arbetsledare: Tommy Hedblad

Nybyggnation av förskola i Örsundsbro där vi utför markarbeten som innefattar avverkning, VA, dränering, värme, el- och tele. Finplanering av lekplats och grönområden.

Celsa Steel, Västerås

Projektstart: November 2018
Beräknad sluttid: November 2019
Uppdragsgivare: Celsa Steel Service AB
Arbetsledare: Pontus Lundvall/Simon Skålberg

Hårdgöra industrimark för upplagsyta samt kulvertera en bäck .

loading...

Kv Tunbytorp 13, Västerås

Projektstart: Oktober 2018
Beräknad sluttid: September 2019
Uppdragsgivare: MPA Tunbytorp
Arbetsledare: Göran Bodén

Mark- och betongarbeten för nybyggnation av kontorslokal.

loading...

Älbyvägen, Västerås

Projektstart: September 2018
Beräknad sluttid: Våren 2019
Uppdragsgivare: HB Emå
Arbetsledare: Simon Skålberg
Platschef: Pontus Lundvall

Mark- och VA arbeten med vägar till 5 st villatomter utanför Irsta.

Fundament1 Fundament1

YT21, Riddarhyttan

Projektstart: Oktober 2018
Beräknad sluttid: Maj 2020
Uppdragsgivare: Linjemontage
Arbetsledare: Göran Bodén

Ny- och ombyggnad av ställverk. Kabelschakter, dränerings- och dagvattensystem. Grundläggning av ny byggnad och transformatorfundament.

Kv. Skytten, Västerås

Projektstart: Juni 2018
Beräknad sluttid: Oktober 2019
Byggherre: Tornet Bostadsproduktion AB
Uppdragsgivare: HMB Contruction AB
Arbetsledare: Simon Skålberg
Platschef: Pontus Lundvall

Mark och grundarbeten för nybyggnation av 44 st hyreslägenheter.

Barkarö By, Västerås

Projektstart: Juni 2018
Beräknad sluttid: Maj  2019
Uppdragsgivare: Aroseken Bostäder AB
Arbetsledare: Göran Bodén

Mark och grundläggningsarbeten för nybyggnation av herrgårdsvillor.

Kv. Tegnér, Västerås

Projektstart: Februari 2018
Beräknad sluttid: December 2019
Byggherre: Willhem Västerås AB
Uppdragsgivare: Totalbyggen i Västerås AB
Arbetsledare: Simon Skålberg & Pontus Lundvall

På detta projekt utför vi mark- och anläggningsarbeten för nybyggnation av studentlägenheter.

Kv. Gasklockan, Västerås

Projektstart: Februari 2018
Beräknad sluttid: December 2020
Uppdragsgivare: PEAB Svergie AB
Arbetsledare: Simon Skålberg
Platschef: Pontus Lundvall

Mark- och grundläggningsarbeten

Jällaskolan, Uppsala

Projektstart: November 2017
Beräknad sluttid: Augusti 2019
Byggherre: Uppsala Skolfastigheter AB
Uppdragsgivare: Peab Sverige AB, Uppsala
Arbetsledare: Tommy Hedblad
Platschef: Mattias Eriksson

På detta projekt utför vi mark- och anläggningsarbeten för grundläggning av ny skola i Jälla straxt utanför Uppsala. Den inriktar sig till praktiska gymnasieprogram.
Vi utför även omfattande losshållning av berg samt VA och finplanering av området.

loading...

Kungsljuset 2, Västerås

Projektstart: juli 2017
Beräknad sluttid: December 2020 
Byggherre: HSB/Bostjärnan
Uppdragsgivare: HMB/Aros Bygg & Förvaltning AB
Arbetsledare: Pontus Lundvall

På Gideonsberg utför vi mark-, lednings- och grundläggningsarbeten för totalt 14 punkthus och ett underjordiskt garage. Två av husen byggs åt Bostjärnan av Aros Bygg & Förvaltning och övriga byggs åt HSB av HMB Construction AB.

Bäcklösa etapp 2, Uppsala

Projektstart: juli 2017
Beräknad sluttid: December 2020 
Uppdragsgivare: Peab Sverige AB
Arbetsledare: Thomas Welén

Nyproduktion av vägar och ledningar för  vatten och avlopp samt grundarbeten och finplanering  för nybyggnationer av lägenheter i södra Uppsala


Bodén mark & anläggning i Mälardalen AB
Omformargatan 18C, 721 37 Västerås - Telefon: 021-81 11 50 - E-post: info@bodenmark.se