topp3

Pågående Projekt

Några av de projekt som pågår nu eller nyligen har avslutats framgår nedan.
Som synes så är spännvidden på det vi erbjuder stor så räkna med att vi besitter kunskap
inom de flesta förekommande moment.

Celsa Steel, Västerås

Projektstart: November 2019
Beräknad sluttid: November 2019
Uppdragsgivare: Celsa Steel Service AB
Arbetsledare: Pontus Lundvall/Simon Skålberg

Hårdgöra industrimark för upplagsyta samt kulvertera en bäck .

loading...

Kv Tunbytorp 13, Västerås

Projektstart: Oktober 2018
Beräknad sluttid: September 2019
Uppdragsgivare: MPA Tunbytorp
Arbetsledare: Göran Bodén

Mark- och betongarbeten för nybyggnation av kontorslokal.

loading...

Älbyvägen, Västerås

Projektstart: September 2018
Beräknad sluttid: Våren 2019
Uppdragsgivare: HB Emå
Arbetsledare: Simon Skålberg
Platschef: Pontus Lundvall

Mark- och VA arbeten med vägar till 5 st villatomter utanför Irsta.

YT21, Riddarhyttan

Projektstart: Oktober 2018
Beräknad sluttid: Maj 2020
Uppdragsgivare: Linjemontage
Arbetsledare: Göran Bodén

Ny- och ombyggnad av ställverk. Kabelschakter, dränerings- och dagvattensystem. Grundläggning av ny byggnad och transformatorfundament.

IB Transport, Västerås

Projektstart: September 2018
Beräknad sluttid: December 2018
Uppdragsgivare: PEAB
Arbetsledare: Rickard Nilsson

Mark och asfaltsarbeten på innergård till industrianläggning. Anläggning av lastramp.

Brf Morkullan, Västerås

Projektstart: September 2018
Beräknad sluttid: December 2018
Uppdragsgivare: Västerås Rörtjänst AB
Arbetsledare: Kim Persson

Schakt för  byte av tappvatten och värmesystem

Kv. Skytten, Västerås

Projektstart: Juni 2018
Beräknad sluttid: Oktober 2019
Byggherre: Tornet Bostadsproduktion AB
Uppdragsgivare: HMB Contruction AB
Arbetsledare: Simon Skålberg
Platschef: Pontus Lundvall

Mark och grundarbeten för nybyggnation av 44 st hyreslägenheter.

Barkarö By, Västerås

Projektstart: Juni 2018
Beräknad sluttid: Maj  2019
Uppdragsgivare: Aroseken Bostäder AB
Arbetsledare: Göran Bodén

Mark och grundläggningsarbeten för nybyggnation av herrgårdsvillor.

Lackspecialisten, Köping

Projektstart: Maj 2018
Beräknad sluttid: November 2018
Uppdragsgivare: MPA Fastigheter AB
Arbetsledare: Simon Skålberg
Platschef: Pontus Lundvall

Mark och grundarbeten för tillbyggnad av industrifastighet.

Gasum,  Gryta, Västerås

Projektstart: Maj 2018
Beräknad sluttid: December 2018
Uppdragsgivare: Pöyry Sweden AB
Arbetsledare: Simon Skålberg
Platschef: Pontus Lundvall

Mark och betongarbeten för ombyggnad av biogasanläggning.

Celsa, Västerås

Projektstart: April 2018
Beräknad sluttid: Oktober 2018
Uppdragsgivare: MPA Grindtorp 4 AB
Arbetsledare: Simon Skålberg
Platschef: Pontus Lundvall

Mark och betongarbeten för tillbyggnad av industrifastighet.

SEVAB,  Strängnäs

Projektstart: April 2018
Beräknad sluttid: April  2019
Uppdragsgivare: Linjemontage i Grästorp AB
Arbetsledare: Göran Bodén

Ombyggnation av transformatorstation

Kv. Tegnér, Västerås

Projektstart: Februari 2018
Beräknad sluttid: December 2019
Byggherre: Willhem Västerås AB
Uppdragsgivare: Totalbyggen i Västerås AB
Arbetsledare: Simon Skålberg & Pontus Lundvall

På detta projekt utför vi mark- och anläggningsarbeten för nybyggnation av studentlägenheter.

ICA Grytan, Västerås

Projektstart: Januari 2018
Beräknad sluttid: December 2018
Byggherre: ICA Fastigheter AB
Uppdragsgivare: Aros Bygg & Förvaltning AB
Arbetsledare: Rickard Nilsson

På detta projekt utför vi mark- och anläggningsarbeten för en utbyggnad av ICA Grytans butik som samtidigt övergår att bli Västerås enda Kvantumbutik.

Kv. Gasklockan, Västerås

Projektstart: Februari 2018
Beräknad sluttid: December 2020
Uppdragsgivare: PEAB Svergie AB
Arbetsledare: Simon Skålberg
Platschef: Pontus Lundvall

Mark- och grundläggningsarbeten

Jällaskolan, Uppsala

Projektstart: November 2017
Beräknad sluttid: Maj 2019
Byggherre: Uppsala Skolfastigheter AB
Uppdragsgivare: Peab Sverige AB, Uppsala
Arbetsledare: Tommy Hedblad
Platschef: Mattias Eriksson

På detta projekt utför vi mark- och anläggningsarbeten för grundläggning av ny skola i Jälla straxt utanför Uppsala. Den inriktar sig till praktiska gymnasieprogram.
Vi utför även omfattande losshållning av berg samt VA och finplanering av området.

loading...

Kv. ABB Lab, Västerås

Projektstart: November 2017
Beräknad sluttid: December 2018
Uppdragsgivare: Aros Bygg & Förvaltning AB/ABB Substations AB
Arbetsledare: Kim Persson

Entreprenaden utförs med två uppdragsgivare. Vi utför mark och VA arbeten för en nybyggnad av ett lågspänningslab samt mark- och betongarbeten för nybyggnad av transformatorfundament.

Kv. Voltmätaren, Västerås

Projektstart: November 2017
Beräknad sluttid: November 2018
Uppdragsgivare: Voltmätaren AB
Arbetsledare: Göran Bodén

Mark och betongarbeten för nybyggnad av industrilokal. Vi kommer även göra finplanering
 

Kv. Majoren, Västerås

Projektstart: Oktober 2017
Beräknad sluttid: Oktober 2018
Uppdragsgivare: Byggessen
Arbetsledare: Rickard Nilsson

Mark och grundläggningsarbeten för uppförande av nytt kontorshus. I entreprenaden ingår även finplanering av området.

Kv. Magnetfältet, Västerås

Projektstart: Oktober 2017
Beräknad sluttid: Oktober 2018
Uppdragsgivare: Byggmäster
Arbetsledare: Kim Persson

Projektering och genomförande av mark och grundläggningsarbeten för Byggmästers nya kontor.
 

Kv. Sågen, Västerås

Projektstart: Oktober 2017
Beräknad sluttid: December 2018
Uppdragsgivare: Aros Bygg & Förvalting AB
Arbetsledare: Kim Persson

Ombyggnad av fd postterminal till kontroslokaler.
 

Kungsljuset 2, Västerås

Projektstart: juli 2017
Beräknad sluttid: December 2020 
Byggherre: HSB/Bostjärnan
Uppdragsgivare: HMB/Aros Bygg & Förvaltning AB
Arbetsledare: Pontus Lundvall

På Gideonsberg utför vi mark-, lednings- och grundläggningsarbeten för totalt 14 punkthus och ett underjordiskt garage. Två av husen byggs åt Bostjärnan av Aros Bygg & Förvaltning och övriga byggs åt HSB av HMB Construction AB.

Bäcklösa etapp 2, Uppsala

Projektstart: juli 2017
Beräknad sluttid: December 2020 
Uppdragsgivare: Peab Sverige AB
Arbetsledare: Thomas Welén

Nyproduktion av vägar och ledningar för  vatten och avlopp samt grundarbeten och finplanering  för nybyggnationer av lägenheter i södra Uppsala

Koppartorget TRE, Västerås

Projektstart: maj 2017
Beräknad sluttid: December 2018 
Beställare: Castellum Mitt AB
Arbetsledare: Kim Persson

Vi utför mark- och anläggningsarbeten för grundläggning till Koppartorget TRE. Vi utför även finplanerings och iordningsställande av grönområden vid inflytt. Se länk för mer info kring projektet
https://www.castellum.se/vara-projekt/koppartorget-tre-vasteras/

Kv Gjutformen, Uppsala

Projektstart: Mars 2016
Beräknad sluttid: Oktober 2018
Beställare: Uppsalahem/Skanska
Arbetsledare: Thomas Welén

Uppsalahem AB ska uppföra ca 200 lägenheter inom kvarteret Gjutformen i Uppsalas nordvästra stadsdelar där Bodén gör provisoriska vägar under byggtiden. Vårt uppdrag är schakt- och grundläggande markarbeten för husen samt finplaneringen.

Östra Bäcklösa, Uppsala

Projektstart: Januari 2016
Beräknad sluttid: Oktober 2018
Beställare: Uppsalahem/PEAB
Arbetsledare: Thomas Welén

Nyproduktion av vägar och ledningar för  vatten och avlopp samt grundarbeten och finplanering  för nybyggnationer av 224 st  hyresrätter åt Uppsalahem.


Bodén mark & anläggning i Mälardalen AB
Omformargatan 18C, 721 37 Västerås - Telefon: 021-81 11 50 / 021-81 11 51 - Fax: 021-81 11 55 - E-post: info@bodenmark.se